Thịt bò tơ củ chi

Gân giò bò tơ quấn

Giá bán: 130.000 đ

Óc bò tơ

Giá bán: 75.000 đ

Tủy bò tơ

Giá bán: 250.000 đ

Mủi bò tơ

Giá bán: 80.000 đ

Nạc đùi bò tơ

Giá: 190.000 đ / 188.000 đ

Đùi bò tơ

Giá bán: 190.000 đ

Thị bò tơ

Giá bán: 230.000 đ

Đuôi bò tơ

Giá bán: Liên hệ

Xương bò tơ

Giá bán: 25.000 đ

Ba rọi - Nạm Bụng

Giá bán: 130.000 đ